Policlínica Comarcal del Vendrell dóna cobertura sanitària i sociosanitària a les necessitats de salut de la població de la Comarca del Baix Penedès i voltants mitjançant l’atenció integral i personalitzada del pacient i la prestació de serveis sanitaris de qualitat. Tot això orientat a la constant recerca del benestar del pacient i del camí a l’excel·lència. Tenint com a missió:

  1. Oferir una assistència sanitària integrada, multidisciplinària i de qualitat, que doni resposta a les diferents necessitats tant sanitàries com no sanitàries i / o socials de la població d’influència.
  2. Proporcionar un tractament sanitari efectiu i d’excel·lència, el més personalitzat i proper possible a la població necessitada.
  3. Millorar la qualitat de vida dels pacients, mitjançant la posada a disposició de serveis sanitaris, socials, psicosocials, pal·liatius i de suport, que permetin adaptar el perfil del pacient a les necessitats canviants en el desenvolupament de les seves malalties, si pot ser en el propi Centre.

La visió de Policlínica Comarcal del Vendrell és consolidar-se com Centre Sociosanitari de Referència de la Comarca del Baix Penedès, simultaniejant aquest objectiu amb el de donar cobertura a les necessitats sanitàries de pacients aguts, dins del seu sostre assistencial, així com a les necessitats socials, sanitàries o no sanitàries, de pacients de Residència Assistida, Hospital de Dia i Centre de Dia.

mision
Politica de privacidad Aviso legal Politica de privacidad y normas de blog Política de privacidad en redes sociales política de cookies