Revisión de la vista para niños

Oftalmologia pediàtrica: Revisió de la vista per a nens

La funció visual es desenvolupa en els primers 7- 8 anys de vida i depèn que no hi hagi cap problema en les estructures del globus ocular, dels músculs que mouen els nostres ulls i de la correcta connexió amb el cervell. És molt important detectar qualsevol problema abans d’aquesta edat i posar un tractament, perquè mes tard pot no tenir solució. Hem de realitzar els següents controls:

  • Durant el primer mes de vida: es detecten cataractes congènites, malformacions i patologies greus.
  • Durant el primer any: podem detectar estrabisme.
  • Als 2 anys: ja podem tenir una valoració de l’agudesa visual, descartar defectes refractius que requereixin ulleres i detectar una ambliopia (ull gandul). En els casos en què sospitem d’un defecte refractiu, vam realitzar una exploració amb unes gotes de col·liri cicloplègic, que dilaten la pupil·la i relaxen el sistema d’enfocament de l’ull, i mitjançant una esquiascopia, podem veure la graduació exacta de l’infant.
  • A partir dels 3 anys ja tenim una major col·laboració del nen per a la realització de la mesura de l’agudesa visual i graduació.
  • És convenient realitzar un control anual perquè, amb el creixement del nen, va canviant la graduació. Hem d’estar segurs que l’agudesa visual és correcta en tots dos ulls, si cal amb ulleres ben graduades, abans dels 7-8 anys, perquè si la visió és menor en un ull que en l’altre, el cervell desenvolupa només la funció visual a l’ull “bo” i l’altre queda com ull ambliop (“ull gandul”).

DR. F. Antonio Arguedas / Servei d’Oftalmologia

Politica de privacidad Aviso legal Politica de privacidad y normas de blog Política de privacidad en redes sociales política de cookies