Quantcast

PCV és un centre de reconeixement de conductors autoritzat per la DGT per emetre els informes d’aptitud psicofísica requerits per obtenir o renovar els permisos de conducció.
Horari: dimarts al matí o dijous a la tarda. Haurà de portar el DNI, passaport o document acreditatiu d’identitat i residència, i el seu carnet de conduir.
Un cop passada la revisió mèdica per verificar que reuneix les aptituds psicofísiques requerides per a la classe de permís que sol·licita, li lliurarem un document provisional vàlid durant 90 dies o fins que rebi el definitiu.

Obtenció - 40 €

Renovació - 51,50 €

Taxes - 23,50 €

consultorios

Permís armes - 55 €

La llei estableix que per tenir i usar armes cal ser titular d’una llicència, tenir condicions psíquiques o físiques que no impedeixi la seva utilització. Pot venir dimarts al matí o dijous a la tarda, cal portar DNI, llicència anterior i fotografies. Un cop passada la revisió mèdica, li lliurem un document provisional fins que rebi el definitiu.

Seguritat privada - 55 €

La llei exigeix que, per a l’obtenció de l’habilitació, i en tot moment per a la prestació de serveis, els vigilants de seguretat i els guàrdies particulars de camp han de tenir la apititud física i psíquica necessàries per a l’exercici de les seves funcions. Pot venir dimarts al matí o dijous a la tarda, cal portar DNI, i fotografies.

Grues - 55 €

Els operadors de grues han d’obtenir el carné d’operador de grua. Pot venir dimarts al matí o dijous a la tarda, cal portar DNI i fotografies.

Animals perillosos - 55 €

En PCV podem proporcionar, un cop superades amb èxit les proves mèdiques, el certificat mèdic per obtenir la llicència per a la tinença d’animals perillosos. Pot venir dimarts al matí o dijous a la tarda, cal portar DNI i fotografies.

Certificats mèdics oficials - 55 €

Certificats mèdics oficials, per salut laboral, oposicions, clubs esportius, permís de residència, beques, viatges a l’estranger, adopcions, etc. Pot venir dimarts al matí o dijous a la tarda, cal portar DNI i certificat oficial.

Patró d'embarcacions- 55 €

Al nostre centre pot obtenir el certificat mèdic on s’acrediti que reuneix les condicions psicofísiques per obtenir la targeta de patró d’embarcacions d’esbarjo. Pot venir dimarts al matí o dijous a la tarda, cal portar DNI i fotografies.

Si vol rebre més informació sobre els reconeixements mèdics oficials  Contactar

Política de privacidad Aviso legal Política de cookies