Medicina preventiva

diograph

En PCV es realitzen proves diagnòstiques per la imatge, ressonància magnètica nuclear, TAC, mamografies, ecografies, densitometries, ortopanto-TAC i proves especials de radiologia. A més de tractaments i controls preventius, anàlisis clíniques, revisions i proves cardiològiques i d’hipertensió arterial, així com tractaments dietètics i nutricionals.

Per obtenir més informació sobre la nostra medicina preventiva truqui o escrigui Contactar

Politica de privacidad Aviso legal Politica de privacidad y normas de blog Política de privacidad en redes sociales política de cookies