Qui som

PCV

Benvinguts a Policlínica Comarcal del Vendrell

És un centre sanitari privat i l’origen es remunta a 1941. Neix com a centre de pacients aguts, però amplia la seva cobertura assistencial als pacients crònics en l’any 1983, amb la seva incorporació al Programa “Vida als anys” de la Generalitat de Catalunya. Es converteix així en centre proveïdor del CatSalut i és nomenat Centre Sociosanitari de referència de la Comarca del Baix Penedès, amb un pavelló i 120 llits sociosanitaris, a més de les 24 llits de residència assistida, també concertades amb l’ICASS.
  • POLIMÈDIC L’any 2004, la Policlínica trasllada la seva Unitat de Consultes Externes, així com la Unitat de Rehabilitació i el Departament d’Administració, a l’edifici annex de nova construcció identificat com Polimèdic Central.
  • HOSPITAL D’AGUTS Al setembre de 2010 s’inaugura un nou pavelló annex a l’originari on es trasllada la Unitat d’aguts, Urgències, Diagnòstic per la Imatge, Laboratori, així com altres serveis assistencials. En el mateix any, es posa en funcionament l’ampliació de l’àrea quirúrgica, el Servei de Ressonància Magnètica Nuclear i noves especialitats mèdiques i proves diagnòstiques, així com la Clínica Dental PCV de nova creació.
  • CONSULTORIS A 2014, PCV trasllada les seves consultes de pediatria, oftalmologia, dermatologia, cirurgia estètica i revisions i certificats oficials (cotxe, armes, etc.) a Carretera de Valls número 15, Vendrell Centre.
  • CENTRE ATENCIÓ AMBULATÒRIA (CMA) L’any 2016 es procedeix a l’ampliació d’unitats assistencials com el CMA quirúrgic o d’atenció a Urgències, la Unitat de Reproducció Assistida, la Unitat de Medicina de l’Esport i Ergodinámica.
quienes-somos-ok
0 +
PACIENTS SATISFETS
0
DOCTORS ESPECIALISTES
0
ANYS D'EXPERIÈNCIA
0 K
PATOLOGIES RESOLTES
mision-y-vision

POLICLÍNICA COMARCAL DEL VENDRELL

Missió i visió

La MISSIÓ de la Policlínica Comarcal del Vendrell és la de donar cobertura sanitària i sociosanitària a les necessitats de salut i socials de la població de la comarca del Baix Penedès, mitjançant l’atenció integral i personalitzada del pacient i la prestació de serveis sanitaris de qualitat, tot orientat a la constant recerca del benestar del pacient i del camí a l’excel·lència i a preservar en tot moment la seguretat i ple respecte als drets del pacient.

La VISIÓ de la Policlínica Comarcal del Vendrell és la de consolidar-se com Centre polivalent i integrat de salut mitjançant l’oferta de serveis assistencials prestats per professionals de reconegut prestigi i experiència, equipaments i tecnologia d’última generació i amb vocació de cobrir aquelles necessitats de salut que vagin sent requerides per la població de la comarca del Baix Penedès. Sempre vetllant per la seguretat dels pacients com un dels elements essencials per obtenir millores en la SP i minimitzar errors i efectes adversos.

Els nostres valors

Aquests valors de PCV formen part integrant de la cultura de compromís de tots els professionals per al desenvolupament tant de la seva missió com dels seus objectius

L’atenció sanitària de la Policlínica està orientada als pacients, tenint en compte, en tot cas, a la família, de tal manera que es pugui oferir atenció individualitzada i personal per a cada pacient, i s’ha de basar en la millor evidència científica disponible, sota criteris de tractament multidisciplinari, eficiència i eficàcia, procurant una cobertura extensa i integrada.
El tractament al pacient ha de realitzar-se garantint, en tot cas, la preservació dels drets que com a persona i ciutadà l’assisteixen, la confidencialitat de dades i circumstàncies personals i de salut, i el màxim respecte a la seva autonomia en la presa de decisions.En aquest sentit, les expectatives, opinions i suggeriments de pacients i familiars, de la comunitat i de col·laboradors i professionals de la Policlínica són preses en compte i formen part del conjunt d’elements de valoració per a la presa de decisions.
Les avaluacions sistemàtiques dels resultats de la nostra activitat i la recerca d’oportunitats de millora, així com l’optimització dels recursos disponibles, la transparència i la confiança formen part del compromís del conjunt de l’Organització per millorar l’eficiència i efectivitat, així com per promoure l’excel·lència. La comparabilitat i “benchmarking” de resultats amb centres i unitats d’excel·lència, i de gestió de la qualitat, es configuren com a peces fonamentals per seguir el pas dels canvis que es donen en la gestió de la sanitat.
La formació continuada, suport i capacitació tècnica dels professionals s’erigeixen com a objectiu permanent per tal de desenvolupar les habilitats necessàries per a una atenció sociosanitària orientada a l’excel·lència.
transparencia-y-codigo-de-buen-gobierno-policlinica-comarcal-del-vendrell

POLICLÍNICA COMARCAL DEL VENDRELL

Transparència i codi de bon govern

INFORMACIÓ ECONÒMICA
CONTRACTES
CODI DE BON GOVERN
SOLICITAR INFORMACIÓ

Mitjançant aquest formulari podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, e transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica. Un cop emplenat el formulari el podeu enviar a l’adreça de correu electrònic elvendrell@policlinicacomarcal.com