Visió i missió

Visión y misión | Policlínica Comarcal del Vendrell

Missió i visió

La MISSIÓ de la Policlínica Comarcal del Vendrell és la de donar cobertura sanitària i sociosanitària a les necessitats de salut i socials de la població de la comarca del Baix Penedès, mitjançant l’atenció integral i personalitzada del pacient i la prestació de serveis sanitaris de qualitat, tot orientat a la constant recerca del benestar del pacient i del camí a l’excel·lència i a preservar en tot moment la seguretat i ple respecte als drets del pacient.

La VISIÓ de la Policlínica Comarcal del Vendrell és la de consolidar-se com Centre polivalent i integrat de salut mitjançant l’oferta de serveis assistencials prestats per professionals de reconegut prestigi i experiència, equipaments i tecnologia d’última generació i amb vocació de cobrir aquelles necessitats de salut que vagin sent requerides per la població de la comarca del Baix Penedès. Sempre vetllant per la seguretat dels pacients com un dels elements essencials per obtenir millores en la SP i minimitzar errors i efectes adversos.