Traumatologia

Professionals sanitaris del servei

Traumatología en Policlinica Comarcal del Vendrell

24h de servei, 7 dies a la setmana i 365 dies a l'any