La musicoteràpia és una teràpia no farmacològica recomanada per a persones amb demència. Hi ha un gran nombre d’enfocaments així com diferents usos de la música per a aquesta població, ja sigui com a activitat o com a teràpia i estimula capacitats cognitives com l’atenció, l’orientació, el llenguatge o la memòria.

Una melodia familiar pot evocar de forma immediata una emoció, una sensació o un record del passat, retornant a la persona amb demència el sentiment d’identitat, seguretat i familiaritat. La música afavoreix la memòria autobiogràfica en persones amb demència, trobant a més una reducció significativa d’ansietat.

És una poderosa eina que permet estimular les capacitats del llenguatge, com la fluència i el contingut informatiu. Sovint trobem persones amb demència que posseeixen grans dificultats per reproduir o comprendre el llenguatge verbal, però són capaços de cantar cançons. Això és degut al fet que els fonaments del llenguatge són musicals i són prioritaris a les funcions semàntiques i lèxiques. El cant actiu millora considerablement l’evocació de paraules, especialment quan es tracta de cançons familiars fins i tot aquelles persones que havien perdut la capacitat d’aprendre nou material verbal van ser capaços d’aprendre cançons noves.

Les persones amb demència perden el sentit de l’aquí i l’ara, es desorienten, són conscients en moltes ocasions del progressiu deteriorament que pateixen, el que desencadena sentiments d’angoixa, confusió, desconfiança, ira o tristesa. La necessitat d’expressar les seves emocions, en moltes ocasions, es veu truncada per la pèrdua progressiva de les capacitats cognitives. Per això, calen espais terapèutics que estimulin el treball amb les emocions, que afavoreixin l’expressió i la validació de les mateixes.

La musicoteràpia promou un estat d’ànim més positiu en les persones amb malaltia d’Alzheimer, millora estats d’ansietat i depressió i afavoreix la interacció no només durant l’experiència musical, sinó després de la mateixa.

Un dels grans reptes per als cuidadors familiars i professionals és el maneig dels trastorns de conducta de les persones amb demència. La musicoteràpia és una intervenció eficaç per reduir símptomes conductuals i psicològics, i a més pot millorar la relació comunicativa entre la persona amb demència i el terapeuta.

OBJECTIUS TERAPÈUTICS

El tractament farmacològic i les teràpies no farmacològiques comparteixen els mateixos objectius en la intervenció amb persones amb demència:

Rosario Crespin Ruiz / Psicòloga Policlínica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.