La ressonància magnètica és una prova en què es fa servir un potent imant i ones de ràdio per poder visualitzar amb detall estructures internes del nostre cos. El pacient s’estira en una taula mòbil que s’introdueix dins de l’equip.

En què consisteix?

A diferència de les radiografies i de la tomografia computada, la ressonància magnètica fa servir imants i ones de radio. No utilitza raigs X ni elements radioactius. Els senyals del camp magnètic que es generen reboten al cos. Cada tipus de teixit torna senyals diferents que una computadora recull i converteix en imatges. Durant un mateix examen es poden captar moltes imatges.

Per a què es fa servir normalment?

Es fa servir per aconseguir imatges anatòmiques o funcionals del cos humà que han d’ajudar a fer un diagnòstic o valorar l’estat de salut d’un pacient. S’utilitza per a una gran varietat d’afeccions, des de ruptures de lligaments fins a tumors. Són molt útils per explorar el cervell i la medul·la.

Com es realitza?

La prova acostuma a durar entre vint i quaranta minuts. Un personal tècnic us ajudarà a col·locar-vos en la taula mòbil que s’introdueix a l’interior de l’equip. Perquè l’aparell pugui agafar bé les imatges cal que estigueu immòbils. Fins que en sortiu, els professionals que us atenen parlaran amb vosaltres i us controlaran. De vegades, per poder veure millor algunes parts del cos pot ser necessari administrar un contrast per via intravenosa al braç o la mà. El personal sanitari us informarà sobre la prova, us aclarirà qualsevol dubte que tingueu i us farà signar un document de consentiment informat. En les exploracions pediàtriques, o quan el pacient no col·labori, es valorarà si cal administrar-li sedació.

Com us heu de preparar?

No és necessària cap preparació especial en la majoria dels casos. En cas que calgui administrar contrast, consulteu amb el vostre metge o metgessa la conveniència o no d’estar en dejú. És molt important que comuniqueu al vostre metge o metgessa i/o a l’especialista en radiologia si porteu marcapassos perquè aleshores no us podeu fer la prova. Si porteu algun altre tipus de pròtesis metàl·liques o elements ferromagnètics també l’heu d’avisar perquè consideri si la prova és adient o no. Això inclou les pròtesis dentals. Abans d’entrar a la sala assegureu-vos que no porteu objectes metàl·lics (com joies, pírcings, rellotge, clips i agulles als cabells, cremalleres, botons, targetes, etc).

Què experimentareu abans i després de la prova?

No fa cap mal. Encara que us administrin contrast no notareu res d’especial. Podeu notar una lleugera sensació de calor repartida per tot el cos. Durant la prova heu d’estar absolutament quiets. Sentireu el soroll que fa l’aparell. Per esmorteir-lo us poden posar una protecció auditiva. En cas que patiu claustrofòbia, digueu-ho al metge o metgessa perquè valori com cal abordar la prova. Podria administrar-vos un medicament per tranquilitzar-vos i fer que es practiqués la prova amb un aparell obert.

Qui us farà la prova?

Un personal tècnic us farà la prova i estarà controlant-vos en tot moment. Encara que hi hagi soroll podreu parlar-hi en les pauses entre una presa d’imatges i l’altre. Podreu avisar-li en qualsevol moment en cas de necessitat.

Qui interpretarà els resultats?

Un metge o metgessa especialista en radiologia.

Quines són les exploracions més freqüents?

S’utilitza habitualment per explorar el sistema nerviós central i el sistema musculoesquelètic.

Quines situacions especials cal tenir en compte?

Possiblement, no us podreu fer la prova si porteu:

Sempre cal que comuniqueu al metge o metgessa, a l’infermer o infermera o personal tècnic que…

Departament de Radiologia / Policlínica Comarcal del Vendrell

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *