Proves i preparació

PVC posa a disposició del pacient un gran nombre de proves diagnòstiques i la seua preparació

No posar-se cremes hidratants en cames ni braços. Cabell net sense gomines ni laques. Pot esmorzar o menjar.
Roba còmoda. Lliure d’accessoris metàl·lics. Recordeu prendre la primera dosi d’antibiòtic. Si bany coporal. No piercings. Ha de portar l’última exploració, si tal tingués. Haurà beure aigua abans de la prova
Cita prèvia. Revisions ginecològiques anuals.
Roba còmoda. Lliure d’accessoris metàl·lics. No piercings. Han de dur l’última exploració si la tingués. Cita prèvia i servei preferent
El pacient romandrà 6 hores en dejú abans de l’estudi. Es recomana no fumar, no mastegar xiclet durant la prova. En nadons i nens menors de 4 anys no és imprescindible venir en dejú, llevat que ho indiqui l’especialista. Roba còmoda. Lliure d’accessoris. No piercings. Ha de portar l’última exploració si la tingués.
El pacient romandrà 6 hores en dejú abans de l’estudi. Es recomana no fumar, no mastegar xiclet durant la prova. En nadons i nens menors de 4 anys no és imprescindible venir en dejú, llevat que ho indiqui l’especialista. Roba còmoda. Lliure d’accessoris. No piercings. Ha de portar l’última exploració si la tingués.
1 hora abans de l’estudi ha de beure aproximadament 1,5 ltrs d’aigua de manera espaiada. No haurà de orinar fins finalitzat l’estudi. Si el pacient presentés urgència miccional es recomana no buidar completament la bufeta, en cas de fer-ho haurà de beure aigua immediatament, retenint l’orina. Portar una ampolla d’aigua. En nadons i nens es procurarà donar líquid 1 hora abans de l’estudi. Roba còmoda. Lliure d’accessoris metàl·lics. No piercings. Portar l’última exploració si la tingués.

1 hora abans de l’estudi ha de beure aproximadament 1,5 ltrs d’aigua de manera espaiada. No haurà de orinar fins finalitzat l’estudi. Si el pacient presentés urgència miccional es recomana no buidar completament la bufeta, en cas de fer-ho haurà de beure aigua immediatament, retenint l’orina. Portar una ampolla d’aigua. En nadons i nens es procurarà donar líquid 1 hora abans de l’estudi. Roba còmoda. Lliure d’accessoris metàl·lics. No piercings. Portar l’última exploració si la tingués.

1 hora abans de l’estudi ha de beure aproximadament 1,5 ltrs d’aigua de manera espaiada. No haurà de orinar fins finalitzat l’estudi. Si el pacient presentés urgència miccional es recomana no buidar completament la bufeta, en cas de fer-ho haurà de beure aigua immediatament, retenint l’orina. Portar una ampolla d’aigua. En nadons i nens es procurarà donar líquid 1 hora abans de l’estudi. Roba còmoda. Lliure d’accessoris metàl·lics. No pírcings. Portar l’última exploració si la tingués.
1 hora abans de l’estudi ha beure aproximadament 1,5 ltrs d’aigua de manera espaiada. No haurà de orinar fins finalitzat l’estudi. Si el pacient presentés urgència miccional es recomana no buidar completament la bufeta, en cas de fer-ho haurà de beure aigua immediatament, retenint l’orina. Portar una ampolla d’aigua. En nadons i nens es procurarà donar líquid 1 hora abans de l’estudi. Roba còmoda. Lliure d’accessoris metàl·lics. No pírcings. Portar l’última exploració si la tingués.
No prendre cafès ni colas. No posar-se cremes hidratants en cames ni braços. Cabell net sense gomines ni laques. Pot esmorzar o menjar.
No prendre cafès ni colas. No posar-se cremes hidratants en cames ni braços. Cabell net sense gomines ni laques. Pot esmorzar o menjar.
No prendre cafès nicolas. No posar-se cremes hidratants en cames ni braços. Cabell net sense gomines ni laques. Pot esmorzar o menjar.
Haver fet l’últim menjar 2 hores abans de la prova. Roba còmoda, amb xandall i sabatilles. Lliure d’accessoris metàl·lics.
1 hora abans de l’estudi ha de beure aproximadament 1,5 ltrs d’aigua de manera espaiada. No haurà de orinar fins finalitzat l’estudi. Si el pacient presentés urgència miccional es recomana no buidar completament la bufeta, en cas de fer-ho haurà de beure aigua immediatament, retenint l’orina. Portar una ampolla d’aigua. En nadons i nens es procurarà donar líquid 1 hora abans de l’estudi. Roba còmoda. Lliure d’accessoris metàl·lics. No pírcings. Portar l’última exploració si la tingués.
Cita prèvia. Revisions ginecològiques anuals. Roba còmoda. Lliure d’accessoris metàl·lics. No piercings. Ha de portar l’última exploració si la tingués.
Dos dies abans de la prova NO PRENDRÀ: fruites, verdures, llegums, aliments grassos ni productes lactis. ALIMENTS permesos: carn, ous, peix (tot bullit o la planxa) llet desnatada. El dia de la prova, a les 7 del matí prengui la SOLUCIÓ evacuat BHOM, un sobre cada hora, amb 250 cc d’aigua. El dia anterior a la prova, prengui un sopar molt suau, romanent en dejú fins al moment de la prova. Portar: IOPAMIRO 300 100cc. (O IMAGO PAQUET 300 100cc.), Amb equip d’infusió. Ha de portar l’última exploració, si la tingués. Roba còmoda i lliure d’accessoris metàl·lics.
No prendre cafès ni colas. No posar-se cremes hidratants en cames ni braços. Cabell net sense gomines ni laques. Pot esmorzar o menjar.
Cabell net sense laques ni gomines. Pot esmorzar o menjar. No prendre cafès ni colas. Amb sedació, es subministra un comprimit mitja hora abans de la prova. Després de la prova no podrà conduir i prendrà prou aigua. Ha de venir amb un acompanyant.
Cabell net sense laques ni gomines. Pot esmorzar o menjar. No prendre cafès ni colas. Amb sedació, es subministra un comprimit mitja hora abans de la prova. Després de la prova no podrà conduir i prendrà prou aigua. Ha de venir amb un acompanyant.
No prendre cafès ni colas. No posar-se cremes hidratants en cames ni braços. Cabell net sense gomines ni laques. Pot esmorzar o menjar.