Què és la càries dental?

¿Qué es la Caries Dental?

La càries és una de les infeccions més comú en tota la població mundial, es tracta d’un problema multifactorial, és a dir, es genera a causa de la suma de diverses causes, i aquí analitzarem cadascuna d’elles. Bàsicament es tracta de la destrucció dels teixits durs dentals (esmalt i dentina) a causa dels àcids dels […]