1.- Titularitat de la Pàgina Web

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, “LSSI”), ​​posem en el seu coneixement que la web https://policlinicacomarcaldelvendrell.es (d’ara endavant, el “Lloc Web” o la “ Web”) és titularitat de la POLICLÍNICA COMARCAL DEL VENDRELL, SL (d’ara endavant, “PCV”), ​​les dades del qual són: El lloc web “https://policlinicacomarcaldelvendrell.es” ha estat creat per POLICLÍNICA COMARCAL DEL VENDRELL, SL, amb caràcter informatiu i per permetre als usuaris interactuar amb la Policlínica, amb el nom de domini, registrat a favor d’aquesta.

2.‐ Ús de la Web

Aquest Avís Legal (d’ara endavant, “Avís Legal”), ​​estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que la PCV posa a disposició dels usuaris a través de la Web.

D’aquesta manera, l’accés i l’ús de la Web suposen que l’usuari (d’ara endavant, el “Usuari”) accepta totalment i s’obliga a complir per complet aquest Avís Legal, els termes i condicions, així com les instruccions o recomanacions que se li indiquin en cada cas concret.

L’accés al Lloc Web és gratuït, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

La PCV es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la Web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal, per la qual cosa recomanem la lectura abans de cada accés i navegació per la Web.

L’Usuari es compromet a no fer servir el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme alguna conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de la PCV o de tercers, obligant-se a utilitzar el Web, els Serveis i els continguts inclosos en aquest de forma diligent, correcta i lícita. En particular, l’Usuari es compromet a abstenir-se de: suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts de la Web, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme de informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

En cas que s’incompleixi aquest Avís Legal o la PCV sospiti raonablement que les està incomplint, aquesta es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar l’accés al Lloc Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat.

3.‐ Registre de l'usuari

L’ accés a la informació i part dels continguts mostrats a la web no requereix el registre per part dels usuaris.

L’accés a la zona restringida queda limitada als associats de la PCV. En el moment que l’Usuari decideixi accedir als continguts restringits, cal que us poseu en contacte amb la PCV a través de l’adreça de correu electrònic elvendrell@policlinicacomarcal.com i us seran facilitats l’usuari i contrasenya. El Registre de l’Usuari requereix prèviament l’acceptació de la Política de Tractament de Dades, la Política de Cookies i l’Avís Legal de la Web.

Per registrar-se únicament cal facilitar el nom, els cognoms, una adreça de correu electrònic vàlida i la denominació social de l’empresa, així com el tipus d’empresa a què pertany (agència, anunciant, productora, mitjans o altres).

4.- Propietat Intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts de la Web (inclòs el dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look&feel), els signes distintius (marques, logos, noms comercials i el lema o reclam publicitari), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integra la Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.). ) corresponen a la PCV o disposa si escau, del dret d’ús i explotació dels mateixos, i en aquest sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

L’ús de la Web per l’Usuari de cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web, els seus continguts i/o els signes distintius de la PCV.

A aquest efecte, mitjançant aquest Avís Legal, excepte en els supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització de la Web, els seus continguts i/o els signes distintius de la PCV.
>br>Queda expressament i terminantment prohibida la reproducció d’elements o continguts de la Web realitzada amb ànim de lucre o fins comercials.

5.‐ Limitació de Responsabilitat

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús de la Web es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat, per la qual cosa la PCV no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que es pugui fer de la Web. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que l’usuari pugui patir per l’ús del web, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.

En particular, la PCV no serà responsable de:

  • El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins de la Web. Quant a això, són aplicables els termes recollits a l’apartat 6 del present Avís Legal.
  • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats als equips informàtics de l’Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L’usuari reconeix que l’ús de la xarxa Internet suposa l’assumpció d’un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i l’eliminació de programes electrònics nocius.
  • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Web. Respecte d’això, l’Usuari reconeix que l’accés a la Web requereix serveis subministrats per tercers aliens al control de la PCV (a tall d’exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d’accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a la PCV.

6.- Links o enllaços

El Lloc Web inclou o pot incloure enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Links”). En aquests casos, la PCV actua com un prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la LSSI, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no heu desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En cas que l’Usuari consideri que hi ha un Link amb continguts il·lícits o inadequats, preguem ho comuniqui a la PCV a través de elvendrell@policlinicacomarcal.com . En cap cas, aquesta comunicació comportarà l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

L’existència de Links de cap manera implica que la PCV té coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts d’aquests en cas d’il·licitud, ni que mantingui necessàriament acords amb els responsables o titulars dels Links. Tampoc no comporta l’existència d’aquests Links recomanació, promoció, identificació o conformitat de la PCV amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels Links. En conseqüència, la PCV no es fa responsable del contingut dels Links, ni de les seves condicions d’ús i polítiques de confidencialitat, i l’Usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els utilitzi.

L’Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc a la Web haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de la PCV. L’establiment del dit enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre la PCV i el propietari o titular del lloc o pàgina en què s’estableixi, ni l’acceptació o l’aprovació per part de la PCV dels seus continguts o serveis.

En qualsevol cas, la PCV es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços al Lloc Web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts de la pàgina o lloc on s’hi inclou.

7.- Seguretat

La PCV realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través daquest lloc web es realitzi en les millors condicions.

Queda prohibit descompilar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis continguts. L’usuari del lloc web s’ha d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats.

La PCV no es fa responsable per qualsevol tipus de perjudici soferts pels usuaris per l’ús de navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat aquest web.

8.- Legislació aplicable i Tribunals competents.

L’ ús del Web està regit i interpretat d’acord amb la Llei Espanyola i s’entendrà que, per l’ús del Lloc Web, l’Usuari està d’acord que qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l’usuari i la PCV serà conegut pels jutjats i tribunals del domicili de lusuari.

En cas que alguna de les disposicions contingudes en aquest Avís Legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en aquest Avís Legal.