Podem prevenir el càncer de còlon?

Sabem que el 85% dels tumors malignes del còlon s’originen d’un pòlip adenomatós que progressa a càncer al llarg d’un cicle evolutiu que dura de 3-10 anys. Si fem una Colonoscòpia i extirpem el pòlip, tallem el cicle evolutiu, la seva història natural.

Tots els pòlips degeneren en càncer?

Afortunadament no. Només el 10% completaran el cicle Pòlip → Càncer i això depèn de tres factors:

Un pòlip tubulovelloso o vellós amb un grau alt de displàsia tindrà més potencial maligne que un adenoma tubular amb displàsia de baix grau.

Quin risc tinc de tenir un pòlip adenomatós?

La prevalença de tenir un pòlip adenomatós depèn de quatre factors:

Quins símptomes produeixen els pòlips?

La majoria no produeixen símptomes. Quan la mida del pòlip és de 2-3 cm pot produir petites emissions de sang vermella o donar positiu al test de sang oculta en femta.

L’edat influeix?

La prevalença de pòlips adenomatosos és major en persones de més edat, particularment majors de 60 anys. De fet, l’edat és el determinant únic independent més important en la prevalença d’adenomes.

El 15% dels tumors de còlon que no s’originen d’un pòlip adenomatós, quin origen tenen?

Rares vegades el càncer de còlon pot aparèixer “de novo” en un epiteli pla i no adenomatós i cal suposar que fins i tot aquestes lesions poden originar-se en adenomes plans preexistents.

Si no tinc símptomes, he de fer-me una colonoscòpia?

Si, pel que hem explicat anteriorment. La prevalença de càncer de còlon augmenta amb l’edat. És adequat realitzar colonoscòpia entre els 50 i 60 anys d’edat com a cribratge.

Si tinc antecedents familiars, a quina edat he de fer la colonoscòpia?

Es recomana 10 anys abans del diagnòstic en el familiar de primer grau però això és variable.

La colonoscòpia és un procediment invasiu, hi ha mètodes alternatius no invasius?

El test de sang oculta en femta, però la seva sensibilitat i especificitat és menys del 40%. La sensibilitat i especificitat de la colonoscòpia arriba al 90%.

Què pronòstic té el càncer de còlon?

Si ho detectem en una fase precoç mitjançant colonoscòpia les possibilitats de curació són al voltant del 90%.

Dr. Manuel Morales Gros, especialista en Aparell Digestiu i Endoscòpies / Policlínica Comarcal del Vendrell

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *