La colonoscòpia com a mètode de cribratge del càncer de còlon

La colonoscopia como método de cribaje del cáncer de colon

Podem prevenir el càncer de còlon? Sabem que el 85% dels tumors malignes del còlon s’originen d’un pòlip adenomatós que progressa a càncer al llarg d’un cicle evolutiu que dura de 3-10 anys. Si fem una Colonoscòpia i extirpem el pòlip, tallem el cicle evolutiu, la seva història natural. Tots els pòlips degeneren en càncer? […]