La figura del treballador social

La figura del trabajador social

Des de els seus orígens, el treball social ha estat relacionat i implicat en el camp de l’atenció a la salut. Centrant el seu interès en ajudar a conèixer millor la situació de les persones a les que la medicina atenia, i facilitant als professionals la realització d’un diagnòstic i tractament més lligat amb la […]