És sabut per tots que cada vegada més la societat posseeix major nombre d’eines més fiables i reproduïbles per accedir a tota mena d’informació, i òbviament el sector sanitari no queda a l’marge d’aquest setge informatiu, d’altra banda paral·lel a les lleres científic-bibliogràfics que tot llicenciat en medicina adquireix al llarg de la seva vida professional i que pot interferir, i fins i tot ens atreviríem a afirmar que fins qüestionar, l’opinió professional emesa en un consultori de medicina. Atès per tant el nou context en què ens trobem de demanda d’informació en els despatxos, es fa necessari dotar els gabinets mèdics de totes aquelles proves diagnòstiques que ens acostin amb la major precisió possible a la realitat del problema de salut de què ens pregunta a l’altre costat de la taula.

La incontinència urinària és, sens dubte, una de les consultes amb més prevalença anual en l’especialitat de uroginecologia, existint en la literatura sobrades proves que fins a entre un 30 i un 70% de la població a partir dels 30 anys pot patir en algun moment de la seva vida algun tipus de trastorn de la incontinència urinària que alteri social, laboral o psicològicament el seu estat de benestar. És aquí on, més enllà de l’exploració física, l’analítica rutinària, l’ecografia i la cistoscòpia, la urodinàmia o estudi urodinàmic, adquireix un paper fonamental a l’hora de poder emetre un judici mèdic raonat, provat i garantit de les possibles causes del tipus d’incontinència que pateixi el pacient. Atenent a l’extensa dimensió del cens de la consulta de les dues especialitats en PCV, es fa difícil seguir explicant per què es manté a la Uroginecologia sense la dotació d’aquesta exploració entre la cartera de serveis dels seus membres, sabent que amb molt millorarà la tasca dels mateixos i en definitiva atorgarà major veracitat i reconeixement de la feina ben feta. La qual cosa redundarà, en darrer terme, en una millora de la puntuació en els qüestionaris de qualitat assistencial per part dels pacients, objectiu número 1, sens dubte, del discórrer d’una consulta de qualsevol especialitat mèdica.

La urodinàmia es realitza ja no només en el diagnòstic de la incontinència urinària d’esforç, d’urgència o mixta, sinó que també s’utilitza en el diagnòstic d’algun tipus de malaltia neurològica amb diana vesical, infeccions urinàries de repetició, trastorns d’obstrucció vesical i fins i tot en l’abordatge diagnòstic previ de la patologia obstructiva prostàtica, necessitant descartar un trastorn del bon funcionament de la contractilitat del múscul vesical previ a la cirurgia d’aquella.

Es tracta d’una prova de complicació mitjana, que requereix de la col·locació d’un fi catèter uretral i en ocasions altre transrectal, i de l’ompliment vesical progressiu per intentar reproduir en la mesura del possible el comportament vesical amb la imprescindible col·laboració del pacient en la resposta a les nostres preguntes. Té una durada d’entre 15 i 45 minuts i en ocasions és necessari, repetir alguna de les fases del procediment, de manera ambulatòria i prèvia profilaxi antibiòtica. Els resultats són immediats i es comuniquen al pacient fins i tot durant el mateix procediment, aprofundint així en la satisfacció del pacient per abandonar el gabinet urodinàmic amb part de les respostes a les seves preguntes.

Dr. Héctor Hernández, doctor especialista en Urologia/ Policlínica Comarcal del Vendrell 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.