El treball dels tècnics d’infermeria en un sociosanitari té per objectiu dotar d’una atenció completa i personalitzada, així com de satisfer les necessitats de les persones en situació de dependència, inclou tot el conjunt de cures tant sanitàries com socials.

Les funcions se centren en la cura de les persones que requereixen l’ajuda en el seu dia a dia. Podem distingir 4 funcions principals que són:

El nostre centre brinda una atenció personalitzada a cada usuari, ens centrem a l’ACP (Atenció Centrada a la Persona). Respectant els valors, les preferències i les necessitats expressades pels usuaris, involucrant-los en la presa de decisions, reconeixent que són individus amb els seus propis valors i preferències. Oferint un tracte digne, amb respecte i sensibilitat dels seus valors culturals i autonomia.

Aportant una sèrie de beneficis tant per al propi usuari, la família i els propis professionals.

PER ALS USUARIS

PER A LES FAMÍLIES

PER ALS PROFESSIONALS

CLAUDIA DUVERGE

AUXILIAR INFERMERIA – SOCIOSANITARI PVC

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.