La logopèdia al Policlínica Comarcal del Vendrell és l’especialitat que es dedica a treballar en la prevenció, el diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació, ja siguin de la parla o del llenguatge, la deglució, l’audició i la veu tant en adults com en nens.
Les problemàtiques més freqüentment ateses són:
• Trastorns de la parla: dislàlies, consciència fonològica.
• Tonicitat muscular, respiració i deglució en pacients amb malformacions orals (disglòssies)
• Estimulació de l’llenguatge en les primeres etapes de la infància.
• Trastorns de la fluïdesa (disfèmies, taquifemias, tartamudesa).
• Alteracions de la veu (disfonies).
• Alteracions de la parla i de la deglució en malalties neurodegeneratives (malaltia de Parkinson, Corea de Huntington, etc.).
• Estimulació lingüística específica en deteriorament cognitiu i demències.
• Trastorns del llenguatge: retard del llenguatge i Trastorn de el desenvolupament del llenguatge TDL.
• Trastorns de l’audició (pèrdues lleus, hipoacúsies).
• Alteracions miofuncionals: deglució atípica, disfàgia, dèficit en el control de la saliva, hipotonia orofacial
• Alteracions de la parla i / o llenguatge adquirides per afectacions neurològiques (disàrtries, afàsies).
• Trastorns en el llenguatge escrit (dislèxies, disgrafies, disortografies).

Logopedia en policlinica comarcal del vendrell
La logopèdia és una disciplina sanitària que s’encarrega d’aplicar tractaments amb el objectius de pal·liar les dificultats que es presenten en les àrees de respiració, veu, deglució, postura, parla, llenguatge, comunicació. Així com aquells trastorns que es produeixin en la lectoescriptura i a prendizaje.
Les principals tècniques d’intervenció utilitzades en aquest servei de logopèdia són les següents:
• Tècniques de relaxació.
• Tècniques cognitives.
• Tècniques de respiració.
• Praxis orals que fomenten un bon to, postura i funcionalitat en l’articulació i la deglució.
• Teràpia miofuncional.
• Implantació de sistemes alternatius o augmentatius de comunicació
• Tècniques vocals (veu).
• Tècniques que afavoreixen la consciència fonològica.
• Estimulació lèxica / semàntica i morfosintàctica de forma multimudal.
• Tècniques que afavoreixen la descodificació en lectura, la velocitat, la precisió i la comprensió lectora.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.